TTTT seminar

34. 2021/04/23 Prof. Hiroyuki Hirashita (ASIAA)
33. 2021/04/09 Dr. Sut Ieng Tam (ASIAA)
32. 2021/03/29 Dr. Yong Tian (National Central University)
31. 2021/03/26 Prof. Chow-Choong Ngeow (National Central University)
30. 2021/03/19 Prof. Yu-Yen Chang (National Chung Hsing University)
29. 2021/02/26 Dr. Ting-Yun (Sunny) Cheng (Durham University) 
28. 2020/10/26 Mr. Ji-jia Tang (The Australian National University)
27. 2020/10/23 Dr. Ryu Makiya (ASIAA) 
26. 2020/01/09 Prof. David Hui (CNU, Korea) and David Yu (HKU)
25. 2019/12/31 Dr. Hao-Yi Wu (The Ohio State University)
24. 2019/12/06 Prof. Dr. Ignacio Ferreras (UCL and IAC)
23. 2019/11/05 Prof. Hyunjin Shim (Kyungpook National University)
22. 2019/11/01 Prof. Teppei Okumura (ASIAA)
21. 2019/07/23 Dr. Mei-Yu Wang (Carnegie Mellon University)
20. 2019/06/28 Prof. Chao-Lin Kuo (Stanford)
19. 2019/04/01 Chen-Fatt Lim (NTU/ASIAA)
18. 2019/03/19 Dr. Hiroyuki Ikeda (NAOJ)
17. 2019/03/14 Dr. Nick Cross (The University of Edinburgh)
16. 2019/02/22/ Dr. Chian-Chou Chen (ESO)
15. 2018/12/28 Dr. Lin Ming-Yi (ASIAA)
14. 2018/12/14 Prof. Chow-Choong Ngeow (NCU)
13. 2018/12/07 Dr. Hsi-An Pan (ASIAA)
12. 2018/11/23 Prof. Wei-Hao Wang (ASIAA)
11. 2018/11/09 Diaz Garcia, Luis Alberto (ASIAA)
10. 2018/10/05 Prof. Keiichi Umetsu (ASIAA)
9. 2018/09/25 Dr. Hiroyuki Ikeda (NAOJ)
8. 2018/07/13 Prof. Hiroyuki Hirashita (ASIAA)
7. 2018/06/01 Dr. Ueda Shutaro (ASIAA)
6. 2018/05/24 Dr. Hsu Li-Ting (ASIAA)
5. 2018/03/12 Dr. Chiu I-Non (ASIAA)
4. 2018/02/09 Dr. Higuchi Yuichi (ASIAA)
3. 2018/06/16 Dr. Yu-Yen Chang (ASIAA)
2. 2017/12/26 Dr. Seong Jin Kim (NTHU)
1. 2017/12/18 Dr. Yoshiki Toba (The University of Kyoto)
Tetsuya Hashimoto
Tetsuya Hashimoto
Assistant professor (NCHU)