Home People Research Publications Contact Positions Resources

 
Principal Investigator

TEM01褚志崧

Chih-Sung Chuu

Associate Professor of Physics, National Tsing Hua University

PhD (Physics), University of Texas at Austin

BS (Physics), National Tsing Hua University

 
 
PhD Students 

魏辰業 Chen-Yeh Wei

高永成 Yung-Cheng Kao

王昭元 Chao-Yuan Wang

陳彥儒 Yan-Ru Chen

施彥安 Yen-An Shy

羅文嘉 Wen-Chia Lo

黃聖耀 Sheng-Yao Huang

蔡宗穎 Tsung-Ying Tsai

 
 
 
Master's Students 

簡子翔 Tzu-Hsiang Chien

劉育宏 Yu-Hung Liu

張庭瑞 Ting-Juei Chang

吳宣霈 Hsuan-Pei Wu

吳晉德 Ching-Der Wu

張藝薰 Yi-Sheng Chang

周執方 Chih-Fang Chou

翁昊丞 Hao-Cheng Weng

 
   
Alumni 

蘇予珉 Yu-Min Su (MS, 2018-2020)

林志嘉 Chih-Chia Lin (MS, 2015-2017)

吳至翔 Chih-Hsiang Wu (PhD, 2015-2020)

楊仁宏 Ren-Hung Yang (MS, 2015-2017)

秦拉維 Ravikumar Chinnarasu (PhD, 2013-2020)

楊均偉 Chun-Wei Yang (MS, 2015-2017)

鄭畯元 Chun-Yuan Cheng (PhD, 2013-2019)

林俊愷 Jyun-Kai Lin (MS, 2015-2017)

黃聖軒 Sheng-Hsuan Huang (MS, 2018-2019)

馮軾文 Shih-Wen Feng (MS, 2014-2016)

洪睿澤 Jui-Tse Hung (MS, 2017-2019)

林奕豪 Yi-Hao Lin (MS, 2014-2016)

陳奕丞 Yi-Cheng Chen (MS, 2017-2019)

劉柏輝 Po-Hui Liu (MS, 2014-2016)

朱顯誠 Hsien-Chen Chu (MS, 2017-2019)

蘇偉民 Wei-Ming Su (MS, 2014-2016)

王佳南 Chia-Nan Wang (MS, 2017-2019)

朱世賢 Shih-Hsien Chu (MS, 2014-2017)

劉啟揚 Chi-Yang Liu (MS, 2017-2019)

謝宗樺 Tsung-Hua Hsieh (MS, 2013-2017)

陳姿安 Tzu-An Chen (MS, 2017-2019)

江成一 Cheng-I Jiang (MS, 2013-2016)

鄭婷 Ting Cheng (MS, 2017-2018)

林駿 Chun Lin (MS, 2013-2015)

丁羿丰 Yi-Feng Ding (MS, 2016-2019)

陳保鋼 Pao-Kang Chen (MS, 2013-2015)

郭昌昊 Chang-Hau Kuo (PhD, 2013-2018)

張安志 An-Chi Zhang (MS, 2013-2015)

楊竣堯 Chun-Yao Yang (PhD, 2012-2018)

范揚雄 Yang-Hsiung Fan (Postdoc, 2013-2014)

劉喬凱 Chiao-Kai Liu (MS, 2016-2018)

江健 Jian Jiang (MS, 2012-2015)

張進宣 Chin-Hsuan Chang (MS, 2016-2018)

莊雅雯 Ya-Wen Chuang (MS, 2012-2014)

林冠亨 Kuan Heng Lin (MS, 2016-2018)

于耀淳 Yao-Chun Yu (MS, 2012-2014)

李傳毅 Chuan-Yi Lee (MS, 2015-2017)

吳宗耀 Tsung-Yao Wu (RA, 2012-2014)

葉永青 Yung-Chin Yeh (MS, 2015-2017)